Девета Национална Конференция за Редки Болести 2018

1 СЕПТЕМВРИ 2018 г. (събота)

(програмата е актуална към 28.08.2018 г.)

9.00 - 10.30 НАУЧНА СЕСИЯ - III-A
ЗАЛА ПЛОВДИВ
Модератори: Проф. Жанет Грудева-Попова, Доц. Мария Спасова
НАУЧНА СЕСИЯ - III-Б
БИЗНЕС ЗАЛА I
Модератори: Д-р Димитрина Константинова, Доц. Атанаска Еленкова
Доц. Веселина Горанова Болест на фон Вилебранд Доц. Елена Порязова Тройно негативен карцином на гърдата при млада жена – диагностични и терапевтични проблеми
Доц. Мария Спасова Прицелна и имунотерапия при рефрактерни/рецидивирали детски солидни тумори - митове и факти Д-р Велизар Шиваров EPAS1 p.M535T мутация при българска фамилия с конгенитална еритроцитоза
Доц. Иванка Ненова Превенция на второ малигнено заболяване Д-р Христо Иванов Ефект на полиморфизма C677T в MTHFR гена от пътя на метотрексат върху токсичността и серумните му нива при възрастни със онкохематологични заболявания
Д-р Емил Спасов Болест на Гоше епидемиология, клинични маски, диагноза и лечение Зора Хамуде Фармакогенетични варианти при НДКБК и ФПТК
Анита Кавръкова Молекулна диагностика на онкологични заболявания с различен генетичен таргет
Десислава Нешева Генетични варианти в древни ДНК проби, асоциирани с предразположеност към заболявания
10.30 - 11.00 Кафе пауза
11.00 - 12.30 НАУЧНА СЕСИЯ - IV
ЗАЛА ПЛОВДИВ
Модератори: Проф. Сабина Захариева, Проф. Ивайло Търнев
Симпозиум на NOVARTIS
БИЗНЕС ЗАЛА I
Проф. Сабина Захариева Фамилни форми на синдром на Кушинг Проф. Румен Стефанов Откриване
Доц. Атанаска Еленкова Фамилни форми на феохромоцитом Д-р Вера Стоева Клиничен случай
Проф. Ивайло Търнев Новости в диагностиката и лечението на транстиретиновата фамилна амилоидоза проф. Румен Стефанов Системна мастоцитоза – дефиниране на проблема
Доц. Теодора Чамова Спиноцеребеларни атаксии в България – форми и клинични характеристики д-р Борис Стоичков Системна мастоцитоза – решения за клиничната практика
12.30 - 13.30 Обяд
12.30 - 13.30 ПОСТЕРНА СЕСИЯ
13.30 - 15.00 НАУЧНА СЕСИЯ - V
ЗАЛА ПЛОВДИВ
Модератори: Проф. Ивайло Търнев, Д-р Димитрина Константинова
Симпозиум на SANOFI
БИЗНЕС ЗАЛА I
Д-р Мая Колева Субепендимни гигантоклетъчни астроцитоми при туберозна склероза Проф. Стефан Горанов Лечение на болеста на Гоше - иновации и традиции
Д-р Илияна Александрова Клиничен случай на дете с комплекс на туберозна склероза доц. Теодора Чамова Болестта Помпе в България
Д-р Маргарита Аршинкова Моногенен захарен диабет при дете и неговата майка с установена нова мутация в HNF1A гена ____ ____
Д-р Малина Станчева Клиничен случай със синдрома на Langer–Giedion и наследствени остеохондроми ____ ____
Доц. Мария Камушева Лекарство-свързани проблеми при пациенти с хронична миелоидна левкемия ____ ____
Лилия Богаданова Проучване за достъпа на лекарства сираци в България и времето за тяхното включване в ПЛС ____ ____
Д-р Айча Заралиева Рехабилитация на онкологични заболявания ____ ____
16.00 ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Следете сайта на конференцията, за да се информирате своевременно за програмата.

 Copyright © 2018 • www.raredis.org • Всички права запазени