Девета Национална Конференция за Редки Болести 2018

31 АВГУСТ 2018 г. (петък)

(програмата е актуална към 28.08.2018 г.)

13:00 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
ЗАЛА ПЛОВДИВ
13:30 - 15:30 ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
ЗАЛА ПЛОВДИВ
Проф. Румен Стефанов Устойчивост и ефективност на политиката за редки болести в България и ЕС
Проф. Жанет Грудева-Попова Иновациите в онкохематологията – трудностите и надеждите
Проф. Константа Тимчева Революция в лечението на бъбречноклетъчния карцином
Владимир Томов Редките болести в хематология и онкология през погледа на пациента
15:30 – 16:00 Кафе пауза
16:00 – 17:30 НАУЧНА СЕСИЯ - I
ЗАЛА ПЛОВДИВ
Модератори: Проф. Константа Тимчева, Проф. Соня Сергиева
Проф. Соня Сергиева Клинично приложение на радиомаркирани соматостатинови аналози за диагностика и терапия на невроендокринни
Д-р Борис Петров MMR/MSI при солидни тумори: диагностика и клинично значение
Доц. Венелин Герганов Оперативно лечение на синдрома на Арнолд-Киари и сирингомиелия: техника и резултати
Д-р Росица Каралилова Пулмонална Артериална Хипертония при болести на съединителната тъкан
17:30 – 18:00 Кафе пауза
18:00 – 19:30 НАУЧНА СЕСИЯ - II
ЗАЛА ПЛОВДИВ
Модератори: Проф. Жанет Грудева-Попова, Проф. Румен Стефанов
Д-р Анализа Трама (Италия) Rare cancers in Europe: where do we stand
Проф. Угур Озбек (Турция) Rare cancers: genetic management
Георги Искров Оценка на стойността на иновативните терапии в онкологията и хематологията
20:00 Вечеря

Следете сайта на конференцията, за да се информирате своевременно за програмата.

 Copyright © 2018 • www.raredis.org • Всички права запазени