Девета Национална Конференция за Редки Болести 2018

Уважаеми колеги и приятели,

Имам удоволствието и честта да Ви поканя на 9-та Национална конференция за редки болести и лекарства сираци, която ще се проведе на 31 август – 01 септември 2018 г. в Гранд Хотел Пловдив.

Основна тема на събитието ще бъдат редките болести в онкология и хематология. Ще бъдат представени най-новите постижения в профилактиката, диагностиката, лечението, рехабилитацията и социалните грижи за хората с редки онкологични и хематологични заболявания. Утвърдени специалисти в областта на онкологията и хематологията ще споделят своя опит и актуални новости.

Конференцията се провежда в сътрудничество с Българската Асоциация по Медицинска Онкология (БАМО) и Българското медицинско сдружение по хематология.

Надявам се на Вашата подкрепа и участие в 9-та Национална конференция за редки болести и лекарства сираци.

Проф. д-р Румен Стефанов, дм

От името на Организационния комитет

Предишни конференции Важни дати
   

Първа национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 28-30 май 2010 - Пловдив, България

Втора национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 9-11 септември 2011 - Пловдив, България

Трета национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 14-15 септември 2012 - Пловдив, България

Четвърта национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 13-14 септември 2013 - Пловдив, България

Пета национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 26-27 септември 2014 - Пловдив, България

Шеста национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 11-12 септември 2015 - Пловдив, България

Седма национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 09-10 септември 2016 - Пловдив, България

Осма национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 08-10 септември 2017 - Пловдив, България

Сборник с постери и презентации от Осма национална конференция за редки болести

Ранна регистрация - 30 юни 2018

Късна регистрация - 31 юли 2018

Краен срок за изпращане на резюмета - 31 юли 2018

     

 Copyright © 2018 • www.raredis.org • Всички права запазени